GUIDE: Sådan lægger du terrassebrædder

Her er vores online guide til gør-det-selv manden/damen, som selv ønsker at lægge sin terrasse

Før montering/lægning:

Strøafstand er max. 35 cm til brug ved almindelig gang- og opholdsarealer. OBS: Ved store belastninger anbefales tættere strøafstand. Anbefalet strø-bredde (anlægsflade mod planke) er min. 90 mm, således at fæstningen, især ved plankernes ender, bliver optimal (afsnit vedr. fæstning).
Af hensyn til vandafledningen skal der være et fald på hele konstruktionen.

Hvilke sider af terrassebrædderne skal vende op og ned?:

Da begge sider er "retsider", kan du vende planken med den side opad, som du ønsker og synes er pænest.

Montering/lægning af terrassebrædder:

Vedligeholdelsesfrie terrassebrædder / Kompositmaterialer bevæger sig i alle retninger, når de er fastgjort. Plankerne udvider og trækker sig afhængig af årstid og temperatur.

OBS: Plankens temperatur, ikke nødvendigvis lufttemperaturen, bestemmer dette. Farvevalget bestemmer plankernes temperatur, f.eks. vil mørke planker i stærk sol blive varmere end lyse planker.

Udvidelseskoefficienten = 0,05 mm pr. 1°C pr. længdemeter planke. Eks: En 480 cm planke monteret under nordiske forhold ved 10°C, vil ved en temperaturstigning til 40°C blive ca. 7 mm længere. Hvis montagen sker under ovennævnte forhold i ca. 10°C, anbefales fugeafstanden over enderne. Laves efter ovenstående guide. Fugeafstand i enderne anbefales til 7 mm, mens fugebredden mellem plankerne sikres lettest ved at bruge T-clips i hård last, som sikrer afstanden automatisk.

OBS: Vi tilråder særlig opmærksomhed omkring rigelig afstand til mure og faste bygningsdele (afsnit vedr. udvidelseskoefficient). Til montering med T-clips i hård plast anvendes: 1 T-clips påskruet med 45 mm rustfri A4 stålskrue pr. strø. Samling over ender udføres sammen med T-clipsen.


Placering af din terrasse:

Plankerne vil have bedst af at være placeret på steder hvor de har god mulighed for at blive tørret, dvs. på arealer hvor der lufter, og gerne direkte sol, dette anbefales for at undgå problemer med svampesporer. Skulle man være så uheldigt at have svampeangreb i sine Vedligeholdelsesfrie terrassebrædder, kan disse fjernes med svampefjerner til udv. træ, kan købes i de fleste byggemarkeder, alternativt kan fint sandpapir benyttes.

Dræning:

For sikring af optimal dræning, og især ved brug af ende-bunde, tilrådes det at bore 5 mm drænhuller pr. ½ meter på bagsiden af plankerne.

Finish og trim på terrassebrædder:

Til afslutning tilrådes det at anvende vores afslutnings profiler, alternativt kan man anvende planker på højkant, som fastgøres med 20 mm rustfrie skruer. Alternativt kan afsluttes med ende afslutninger.

Rengøring og vedligehold af vedligeholdelsesfri terrassebrædder:

Plankerne rengøres med vand og børste eller højtryksspuling. Der kan evt. anvendes et egnet rengøringsmiddel. Det må forventes, at plankernes farve gennem tiden vil falme lidt pga. solens UV-stråler.

OBS: Vær opmærksom på, at nærværende læggevejledning er en generel vejledning. Derfor er det bygherren eller dennes repræsentant, der har ansvaret for alle betydningsfulde detaljer samt specielle forhold i det enkelte projekt. Desuden er det bygherren, der har det fulde ansvar omkring overholdelse af evt. lovgivning.


God tip og råd i forbindelse med køb af terrassebrædder:

Tjek straks efter modtagelse af terrassebrædderne og før montage, om mål, mængde og kvalitet stemmer overens med det forventede og bestilte. Kig altid godt efter synlige fejl og mangler. 

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere